biely riadok
HLAVNÁ STRÁNKA        DREVOSTAVBY        PROJEKTY        ZÁHRADY        MODELY        KONTAKT
-
-
  Vám 
  ponúka vypracovanie 
  ARCHITEKTONICKÝCH NÁVRHOV - ŠTÚDIÍ 
  ▪ interiérov, bytových jadier 
  ▪ rodinných domov, chát 
  ▪ bytových domov 
  ▪ polyfunkčných objektov, ... 
    a 
  PROJEKTOV PRE 
  ▪ územné rozhodnutie 
  ▪ stavebné povolenie 
  ▪ realizáciu stavieb 
  ZAOBERÁME SA AJ 
  ▪ vypracovaním rozpočtov stavieb 
  ▪ výrobou architektonických modelov 
  ▪ projektovaním okrasných záhrad 

 Ateliér sa od konca roka 2012 kvôli čoraz rastúcemu trendu u nás začal špecializovať aj na drevostavby. 
 Spolupracujeme s renomovanou firmou zaoberajúcou sa výstavbou drevostavieb už takmer desaťročie. Pri samotných individuálnych návrhoch a následných realizáciach sa dbá o to, aby v nich boli zahrnuté rýchlo sa meniace svetové trendy v tejto oblasti, čím je zaručené, že prinášame na slovenský trh drevostavby najvyššej kvality.

biely riadok
© 2010-2021 DCA ATELIÉR s.r.o. All Rights Reserved.
biely riadok